Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

                                         

     

                         Vi VET takst.

Tjenester

Verdivurdering:

Med en verdivurdering vil man få fastslått den antatte verdien boligen har i dagens marked. Dette kan lønne seg hvis ønske er å refinansiere- eller søke om nytt lån, pusse opp, selge eller bare for nysjerrigheten sin del. 


Boligsalgsrapport/ Tilstandsanalyse:

En boligsalgsrapport/ tilstandsanalyse gir både selger og kjøper en tryggere bolighandel. Her legges det særlig vekt på faktorer som er relevant for eierskifte av bolig. 

Skal man selge bolig, kan man måtte stå ansvarlig for skjulte feil og mangler. Ved å få en boligsalgsrapport/ tilstandsanalyse sikres både selger og kjøper en økt trygghet. 


Skade/ Skjønn: 

Når en bolig eller eiendom får skade, er det behov for en faglig vurdering for å kartlegge omfanget og årsak. Er det større skader, benyttes som oftest skjønn som oppgjørsform. Den skadelidte og forsikringselskapet velger hver sin skjønnsmann, der de blir enige om erstatningen. 


Reklamasjonsrapport:

I prinsippet er dette det samme som en tilstandsrapport, men isteden går befaringen ut på å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskfite. 


Naturskade: 

Har man blitt utsatt for skade som skyldtes en direkte naturulykke, jordskjelv, storm, skred, vulkanutbrudd osv. hjelper vi deg. 


Byggeledelse: 

Bygge ny bolig eller pusse opp? En byggeleder er normalt sett byggherrens representant på byggeplassen. En god byggeledelse er forutsetningen for et vellykket boligprosjekt. Vi sørger for å følge opp og ivaretar byggherrens interesser, samt styrer og organiserer entreprenørene. Vi er med byggherren gjennom hele prosjektet. Alt i fra kalkulasjon og budsjettering, tegning og byggesøknad. 


Uavhengig Kontroll:

En uavhengig kontroll forsikrer at prosjektet oppfyller krav til fuktsikring og lufttetthet etter byggteknisk forskrift- TEK10 

Ved å utføre tetthetsmåling avslører man luftlekkasjer som utgjør 90% av vametapet i vanlige boliger og bidrar til overbruk av energi. Ved å benytte thermografering kan luftlekkasjer avdekkes og andre eventuelle skader og byggfeil synliggjøres uten å gjøre noe form for inngrep. 

 
Share on Facebook

Logg inn